Konular

1- Hayvancılık Sektöründe ‘Inovasyon’
2- Süt Sektöründe ‘Inovasyon’
3- Süt ve Bilgi Güvenilirliği
4- Süt Tüketimini Arttırıcı Politikalar
5- Uluslararası Piyasalarda Rekabet imkanları
6- Süt Piyasası Yönetim Planları
7- Süt Üreticilerinin Memnuniyet Analizleri
8- Süt Sektöründe Üretici Örgütlenmesi
9- Süt Sektörüne Yönelik Kamu Politikaları
10- Sektörde Sorun Tanımlamaları ve Çözüm Önerileri
11- Süt Hayvancılığında Verimlilik Analizleri
12- Süt Sektörüne Yönelik Eğitim Politikaları
13- Süt ile İlgili Mevzuat
14- Hayvan Islahında Yeni Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamaları
15- Süt Kayıt Dışılık ile Mücadele
16- Sütte Kalıntı İzleme
17- Hayvan Besleme ve Süt Üretimi
19- Kazein ve Kazeinat
20- Süt Sektörü ve İstihdam
21- Desteklemeler
22- Kırsal Göçün Önlenmesi
23- Hayvan Sağlığı Ve Refahı
24- Hayvan Besleme Sağlıklı Yem
25- Buzağı Ölümleri
26- Süt Sektöründe Yenilesim
27- Butik Mandıracılık
28- Süt Sektörü Yatırımları
29- Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Sütlerinde Farklı Irklar
30- Hayvansal Atıkların Geri Kazanımı
31- Üretimde Küçük İşletmelerin Sorunları
32- Kırmızı Et Üretimi
33- Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılıkta Kırmızı Et Üretimi Için Farklı Irklar
34- Mahalli İdarelerin Hayvancılığa Yaklaşımı (Ruhsat Sorunları)