Ahmet ERTÜRK

                                                                                           

 

                                                                                         

Değerli Meslektaşlarım;

Süt üretiminde ilk sıralarda yer alan Antalya'da, üretilen sütün kalitesinin daha da arttırılması için böylesine Zirvelerin yol gösterici olacağına inanıyorum. 

Süt üretiminde Dünyada uygulanan modellerin incelenip hızla gelişen Türk Süt sektörünün yeniden yapılanması ve çözüm önerileri sektör temsilcileri tarafından görüşülüp tartışılacağı ve bir yol haritasının belirlenip sonuçlarında kamuoyuna sunulması ile Zirve gerçekleştirilecektir. 

Ulusal Süt Zirvesi, Süt sektörü ailesinin önemli bir vizyonunu yansıtıyor ve bilgi, fikir ve teknoloji paylaşımı açısından önemli fırsatlar yaratacak niteliktedir. 

15 -18 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan ve sektörün tüm paydaşlarının bir arada olacağı 6. Ulusal Süt Zirvesi'nin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçenleri tebrik ederim. 

 

Ahmet ERTÜRK
Genel Başkan
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği